Inschrijving werknemer

Sofinummer *
Voorletters *
Voornaam *
Geboortedatum *
Burgerlijke staat *
Geslacht *

Nationaliteit *
Adres + huisnummer *
Postcode + woonplaats *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Bank rekeningnummer *
Aantal uren per week beschikbaar *
Datum inzetbaar *
Voorkeur branche *
Voorkeur functie *
In bezit van rijbewijs *
Laatst verdiende burtouurloon *
Opmerkingen / bijzonderheden
Soort dienstverband *
Loonheffingskorting toepassen *

Uploaden bijlages

CV
Kopie geldig ID (geen rijbewijs)
Kopie bankpas
Kopie laatst verdiende loonstrook

Heet u vragen? 
Neem gerust contact met ons op!

0610521833

Contact